GLACI AID

Hasicí sprej

Proč si koupit hasicí sprej GlaciAid MG-400?

- sprej je díky použité technologii BOV (váčku s hasivem uvnitř nádoby) plně funkční ve všech polohách, což oceníte při hašení na hůře přístupných místech, dále se nikdy nestane, že unikne pouze hnací médium a hasivo zůstane nevyužité uvnitř hasicího spreje, jako při nesprávném použití standardního hasicího spreje se stoupací trubičkou; pokud jiní výrobci tvrdí, že jejich hasicí sprej je funkční ve všech polohách, musí být tento sprej vyroben technologií BOV a tato skutečnost u produktu uvedena

- sprej obsahuje speciální ekologické hasivo-premix ABF s aditivy, pro velmi účinné a bezpečné hašení požárů pevných látek, kapalných látek a to i tuků a olejů, což činí náš sprej unikátním svým hasebním rozsahem

- jedná se o maximálně funkční produkt, na svoji kompaktní velikost s vysokým hasebním výkonem - speciální proud hasiva zvyšuje samotný výkon hasiva - toto je aplikováno ve formě jemného pěnového aerosolu s vynikajícím distribučním objemem, což zaručuje možnost odebírání velkého množství energie hoření a tím pádem značnou efektivitu a rychlost hašení, tepelnou ochranu obsluhy nevyjímaje

- většina ostatních hasicích sprejů na trhu, které jako hasivo používají pouze standardní povrchově aktivní látky, navíc obvykle v nízkých procentech směsi, nemohou nikdy dosáhnout takový hasební výkon, jaký zaručuje hasicí sprej GlaciAid MG-400 díky použitému speciálnímu hasivu, které obsahuje přes 18% účinných složek hašení s aditivy

- hasivo pro objem 400 ml má hasební účinnost dle přepočtu z očekávaného výkonu výrobce 2A, 13B, 5F a připravuje se nová certifikace na vyšší výkon

- sprej je kompletně vyráběn v EU, stejně tak i hasivo je zakázkově vyráběné přímo pro naše spreje

- sprej nepáchá zbytečné druhotné škody na nezasažených místech

- sprej je vždy po ruce pro okamžitý hasební zásah a zlikvidování požáru v jeho zárodku

- hasivo je biologicky rozložitelné s minimálním dopadem na životní prostředí, vyhovuje normám EN PFOS a PFOA

-naše hasivo /premix ABF/ splňuje nejpřísnější schválení pro bezpečnost a výkon a splňuje celosvětové standardy jako UL, EN, ICAO a Lastfire

víc fotek
Kontaktujte nás
mail icon
Mail

uher@glaciaid.com
mbarninova@gmail.com

phone icon
Telefon

cz +420 607 551 085
sk +421 904 002 203

www.glaciaid.com

Top